Compostela: “Xornada sobre políticas culturais en Galicia. Un debate necesario”, o 13 de novembro

Compostela: Xornadas “A industria cultural galega no horizonte 2025”, os 20 e 21 de xuño