A Coruña: Leo Arremecághona no ciclo ESCRITA(S)

Pan!, pam!!, punk!!!

O punk non é un estilo. Non é unha música, unha roupa, uns textos. O punk é unha actitude e a última das vangardas do século XX, herdeira de dadá e os situacionistas, como escribe Greil Marcus. O punk transfórmase e rebenta en moito máis de sete estralos. Dálle a volta á tortilla da arte subida ao trono, para as elites. A arte é un tesouro que nos foi roubado. Non é dedicarlle a vida á arte, senón que a arte nos faga libres. A poesía non é de quen a escribe, senón de quen a goza. O punk rock repártelle kalashnikovs ao pobo en forma de guitarras eléctricas. A Internet é o último chanzo da revolución punk, que comezou cando Duchamp lle deu a volta a un mexadoiro e lle chamou Fonte.

Na Galería Sargadelos A Coruña (Rúa Real, 56) ás 20:00.

A Coruña: ciclo “escrita(s)” da Galería Sargadelos

«Continua o ciclo escrita(s) interesado en pensar as relacións que se dan na producción de textos. Seguimos logo interesados na difereza e na repetición, nas liñas de forza que patentizan os rastros, as marcas, os restos. Así as cousas nesta quenda de paroladas faremos especial fincapé en como todos estas marcas e liñas de forza sempre heteroxéneas chegan no trato co outro.

Callar se cabe diagramas para unha vez pesado o impacto violento do outro, pensalo sen usura. Entón a partir das achegas de X. Carlos Hidalgo (Visita ao Panteón Tipográfico), José Manuel Sande (A viaxe do comediante), Leo Arremecághona (Pan! Pan!! Punk!!!), Gonzalo Hermo (Palabras que mancan:
sensibilidade masoquista e poesía-Outra), Paula Pérez (Sete horas antes), Rubén Centeno (Rostos do desejo em guerra: umha leitura política e bastarda de Jean Genet.) e David Castro (Obradoiro obxetor.) falar das múltiples permeabilidades pero tamén das múltiples oclusións que se dan na relación co outro.

A Galería Sargadelos da Coruña convócavos a todos/as a participar no ciclo de charlas que se desenvolverán entre o 23 de abril e o 17 de xuño as 20:00. Terán
lugar na sala da Rúa Real 56, ás 20:00 h.»