Sobre a Axenda Cultural

A Axenda Cultural da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega pretende informar de todos os eventos que interesan ou poidan interesar aos membros da Asociación.

A actualización da información realízase todos os días laborábeis.

O servizo está organizado en epígrafes que tenderán a mellorar a xestión da información nun proceso de perfeccionamento continuo.

Este perfil conta co apoio de CEDRO.