Sobre a Axenda cultural

A Axenda cultural da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega pretende informar de todos os eventos que interesan ou podan interesar aos membros da Asociación.

A actualización da información realízase diariamente.

O servizo está organizado en epígrafes que tenderán a mellorar a xestión da información nun proceso de perfeccionamento continuo.

Este perfil conta co apoio da Deputación Provincial da Coruña e o Agadic.