Manuel Rivas, Premio Fernández del Riego de xornalismo

Manuel Rivas foi o gañador do VI Premio de xornalismo en lingua galega Francisco Fernández del Riego polo artigo A mesa cósmica de Piñeiro e o HAL de Kubrick, publicado o 11 de xullo de 2008 na edición galega do xornal El País. O premio, convocado pola Fundación Caixanova, está dotado con doce mil euros.