Convocado o IX Premio a artigos xornalísticos normalizadores do Concello de Carballo

“O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de Normalización Lingüística e en colaboración con varios medios de comunicación escritos, convoca o IX Premio a artigos xomalísticos normalizadores Concello de Carballo 2013 cos seguintes obxectivos:
– Incentivar a reflexión sobre a situación social da lingua galega.
– Crear espazos nos medios para fomentar o uso do idioma galega.
– Promover o uso do galega na prensa escrita.
Os interesados/as poden descargar as bases ao completo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.
Destino: Poderán participar neste concurso de xeito individual todas aquelas persoas que o desexen, sen límites de idade, nacionalidade, profesión, etc.
Prazo: O último día para entregar os artigos é o 11 de abril de 2013, tanto no Rexistro do Pazo da Cultura como en calquera oficina de correos.
Adxudicación: O xurado estará composto por tres persoas de recoñecida capacidade no ámbito ao que se refire a convocatoria e por un secretario ou secretaria, con voz e sen voto, en representación do Concello de Carballo. Outorgarase un único premio de 1.000 euros brutos e a publicación do artigo en todos os medios colaboradores.

Toda a información aquí.