Pontevedra: presentación do Entremés galego ao feliz e real parto da nosa raíña (1707), de Salvador Francisco Roel