Compostela: I Congreso Internacional ‘Lugares de Cultura’

Do 21 ao 24 de xaneiro de 2009 terá lugar en Compostela I Congreso Internacional ‘Lugares de Cultura’, que
«pretende xerar un debate que se enmarca dentro dun ámbito de reflexión teórico máis amplo, o da cultura e o desenvolvemento. Dentro deste marco, abordarase o papel que xogan os equipamentos culturais como ferramenta de desenvolvemento dos territorios.» (Lugares de Cultura)