Libro aberto, programa do 6 de maio

Esta semana visita o programa Libro aberto a poeta e xornalista Olalla Cociña Lozano, que falará do seu terceiro poemario Libro de Alicia co que gañou o premio Fiz Vergara Vilariño.. A reportaxe semanal aborda a obra A Esmorga de Eduardo Blanco Amor, con motivo do cincuenta aniversario da súa publicación. O libro segue destacando pola súa modernidade, tratando unha historia na que se establece un diálogo no que non aparece un dos interlocutores..

O programa visitará a exposición Editar en galego baixo a censura franquista, organizada pola Fundación Penzol. A exposición, que recorrerá diferentes puntos de Galicia, aborda os avatares da edición en galego durante o Franquismo e o papel da censura como represor da literatura galega.

O investigador Xurxo Martínez falará do seu libro José Almoina, Pilar Fidalgo. EXILIO, obra que reivindica e rescata a historia de José Almoina, un lugués que foi vicecónsul da República en Burdeos.

Na sección de crítica, Carlos Quiroga falará do escritor portugués Miguel Real e da obra deste A Voz da Terra, refererida ao terremoto de Lisboa de 1755. Pola súa parte, Luis Alonso Girgado analizará a traxectoria literaria do nicaraguano Sergio Ramírez, cuxa obra reflicte a vida política e social de Nicaragua da segunda metade do século XX. Para rematar, imaxes do filme Parranda, a versión cinematográfica d’A Esmorga que o director asturiano, Gonzalo Suárez, dirixiu no ano 1977. Na película colaborou, como coguionista xunto ao director, o propio Eduardo Blanco Amor.

Libro aberto emítese hoxe mércores 6 de maio á noite (00:45), na Televisión de Galicia. Tamén poden ver o programa na G-2 (TDT) o luns ás 23:30 horas, ou a través da páxina web.