Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil

Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951) foi galardonado co Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil correspondente a 2009 pola súa obra Barro de Medellín. O Premio concédeo o Ministerio de Cultura para distinguir unha obra de autor español, escrita en calquera das linguas oficiais do Estado e editada en España durante 2008. Está dotado con 20.000 euros. [Ler nota de prensa do Ministerio de Cultura]