Premio de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

O Concello de Dodro, para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuír á promoción da poesía galega, manifestación sobranceira da nosa literatura, convoca a XXiI edición do PREMIO EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN. Poderán concorrer a este certame as poetas e os poetas que o desexen, con cadanseu libro escrito en lingua galega, segundo a normativa vixente. Os poemarios aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deberán ser orixinais e estar inéditos na súa totalidade, condición que se estende ao soporte dixital. No momento do fallo do certame, non poderán estar presentados a ningún outro concurso. O prazo de presentación remata o 21 de novembro. A dotación do Premio, único e indivisible, será de 2.300 euros. [Descargar bases en PDF]