Justo Beramendi é o novo presidente do Museo do Pobo Galego

O Padroado do Museo do Pobo Galego reuniuse o pasado sábado en asemblea e, entre as decisións que se acordaron, destaca a elección do historiador Justo Beramendi como novo presidente. Deste xeito, Beramendi substitúe o intelectual Isaac Díaz Pardo, que ocupaba este cargo. Ademais, o Consello da Cultura Galega tomou posesión como novo patrón institucional, como tamén os representantes dos socios, María Abelleira Fontán, María Isabel Iglesias Baldonedo, Estefanía Lodeiro Paz, Xaquín Penas Patiño e Eduardo Otero Iglesias, elixidos o pasado 7 de maio. Os cambios na directiva do padroado non afectaron aos vicepresidentes, xa que seguen ocupando ese cargo Luciano García Alén, Fernando Acuña Castroviejo, o conselleiro de Cultura e o alcalde de Santiago. Justo Beramendi ocupaba anteriormente a dirección da xunta reitora. O historiador será substituído por Francisco Fariña Busto, mentres que Lino Lema Bouzas seguirá como tesoureiro, mentres que Clodio González e o Concello de Santiago manteranse nas vogalías. Os responsables electos reafirmáronse na “necesaria fidelidade ao espírito fundacional establecido cando se creou o Padroado, hai agora 35 anos”. Vía Xornal. Recollido tamén en Cultura Galega. Entrevista en Xornal.