Convocado o VIII Premio de Narración Curta Happy Curtis, de Concello de Curtis

BASES

1. Convócase o VIII Premio de Narración Curta do Concello de Curtis Happy Curtis, cóntanos o día máis feliz da túa vida.
2. Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
3. Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certame.
4. Deberán enviarse escritos en formato word e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 carácteres (espazos incluídos).
5. Enviaranse ao seguinte correo: happycurtis@concellodecurtis.org. Achegarase no arquivo unha última folla que conteña unha copia do DNI, enderezo, teléfono de contacto, e a categoría á que pertence.
6. A data límite de entrega é o 30 de novembro de 2011.
7. Establécense dúas categorías:
* 1A. Dos 12 ós 18 anos.
* 1B. Dos 19 anos en diante.
e dous premios en metálico para cada categoría:
* Categoría A:
Primeiro premio de 200 euros.
Segundo premio de 100 euros.
* Categoría B:
Primeiro premio de 350 euros.
Segundo premio de 150 euros.
8. En calquera das categorías o premio poderá quedar deserto se o xurado considera que os presentados non acadan un mínimo de calidade.
9. Os traballos que non cumpran as presentes bases quedarán fóra de concurso.
10. O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio dentro do mundo da cultura, a lingua e as letras.
11. Os traballos premiados pasan a ser propiedade do Concello de Curtis, que se reserva o dereito de publicación a través dos medios que considere oportunos e sen afán de lucro.
12. A presentación das obras supón a aceptación destas bases.

Para calquera dúbida, escribir ó correo electrónico do certame: happycurtis@concellodecurtis.org ou chamar ó 651046603.