Aberta a participación en galego nos Premios do Tren Antonio Machado de Poesía e Conto

A Fundación dos Ferrocarrís Españois convoca a 40.ª edición dos Premios do Tren Antonio Machado de Poesía e Conto co obxetivo de apoiar a creatividade literaria arredor do mundo do ferrocarril.
Os Premios do Tren están dotados cun total de 22.000 euros, que se reparten entre as dúas categorías (poesía e conto) do xeito seguinte: 6.000 euros para o primeiro premio, 3.000 euros para o segundo e catro accésit de 500 euros en cada unha das modalidades.
O prazo de presentación de obras, que se realizará en formato dixital através da web de Premios do Tren, conclúe o 16 de xullo de 2021. Poden participar autores/as residentes no Estado ou noutros países con obras escritas en calquera lingua oficial do Estado español.”