Vídeos do Día de Rosalía 2013 no ensino (V)

12. Vinte unha crara noite (CEP Xosé Neira Vilas, Peitieiros-Gondomar)

13. San Antonio bendito (CEIP San Xosé Obreiro, Meicende-Arteixo)

14. Acolá enriba (CEIP A Carballeira, Lourizán-Pontevedra)