Manuel Lourenzo, Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais

O escritor Manuel Lourenzo gañou con Flores de Dunsinane a edición 2009 do Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais. O Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil levouno Xosé A. Neira Cruz pola obra Sopa de xarope de amora. O Premio Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques foi para Ignacio Vilariño por Auga que non vas beber… na categoría de teatro para adultos, e Begoña García por Bon appétit na modalidade de teatro para nenos.