A prensa galega recolle o ingreso de Manuel Rivas na RAG

A Nosa Terra: “Temos unha academia de heterodoxos” (entrevista) [1] / O académico Rivas alerta da asfixia á lingua [2]

Xornal de Galicia: Rivas, o académico máis novo

El País: “La cultura gallega no puede ser un parque temático” [1] / Ausencias y presencias [2]

La Opinión de A Coruña: “Iso do sentidiño a min non me gustou nunca” (entrevista)

Galicia Hoxe: O académico da flor de toxo

El Ideal Gallego: Rivas refuerza su compromiso con Galicia

El Progreso: Manuel Rivas ingresa na RAG comprometido coa defensa do idioma e o patrimonio cultural

Vieiros: Manuel Rivas ingresa na RAG con palabras de “memoria, ecoloxía e lingua”

La Voz de Galicia: Manuel Rivas proclama o milagre da literatura no discurso do seu ingreso como membro numerario

Faro de Vigo: Manuel Rivas ingresa na Real Academia Galega