Santiago: rolda de prensa sobre Fantasmas da luz, de Agustín Fernández Paz

O luns 19 de decembro, ás 12:00 horas, na Libraría Couceiro (Praza de Cervantes, 6) de Santiago de Compostela, terá lugar unha roda de prensa sobre o libro Fantasmas de luz, de Agustín Fernández Paz. No acto, xunto ao autor, participará Manuel Bragado.

Agustín Fernández Paz: “Se aquí lemos novela islandesa, tamén a nós nos poden ler fóra”

Entrevista a Agustín Fernández Paz en La Voz de Galicia:
“(…) – La Voz de Galicia (LVG): ¿Como se convence a un neno rodeado de pantallas para que se concentre nun libro?
– Agustín Fernández Paz (AFP): Hoxe as casas están inundadas de pantallas, pero ao seu carón están os libros. Aos rapaces que son bos lectores encántalles o cine e Internet. Antes o libro ocupaba un papel central e agora foi desprazado. Pero a lectura segue sendo fundamental para unha sociedade democrática e para crear cidadáns libres e críticos para ler no soporte que sexa. (…)
– LVG: ¿Os seus premios proban que escribir en galego non é un límite?
– AFP: Iso téñoo claro desde os primeiros libros. Cando un escritor traballa o centro do mundo está no seu cuarto, calquera que sexa a lingua que empregue. Despois están as cuestións sociolóxicas. Se aquí lemos novela islandesa, un país cos habitantes de Vigo, ou a Murakami, que escribe en xaponés, tamén a nós nos poden ler fóra. É precisa unha política de fomento da cultura propia no exterior e os escritores galegos estamos desasistidos.
– LVG: A literatura infantil galega xa ten un prestixio propio.
– AFP: Porque fomos furando e facendo o que podiamos para que nos coñecesen, presentando textos a todos os certames que admitían orixinais en galego”.

Boiro: presentación Dicionario Uxío Novoneyra, de Esperanza Mariño

O venres 25 de xuño, ás 19:30 horas, na Casa da Cultura “Ramón Martínez López”, de Boiro, preséntase o libro Dicionario Uxío Novoneyra, de Esperanza Mariño Davila, xunto á edición especial conxunta dos números 26 a 50 do suplemento cultural de A Voz de Barbantia. No acto estarán presentes Esperanza Mariño, Amancio Liñares, director de tresCtres Editores; Antón Riveiro Coello, presidente de Barbantia; Moncho Ares, delegado de La Voz de Galicia no Barbanza; e Xosé Deira, alcalde de Boiro.

A prensa galega recolle o ingreso de Manuel Rivas na RAG

A Nosa Terra: “Temos unha academia de heterodoxos” (entrevista) [1] / O académico Rivas alerta da asfixia á lingua [2]

Xornal de Galicia: Rivas, o académico máis novo

El País: “La cultura gallega no puede ser un parque temático” [1] / Ausencias y presencias [2]

La Opinión de A Coruña: “Iso do sentidiño a min non me gustou nunca” (entrevista)

Galicia Hoxe: O académico da flor de toxo

El Ideal Gallego: Rivas refuerza su compromiso con Galicia

El Progreso: Manuel Rivas ingresa na RAG comprometido coa defensa do idioma e o patrimonio cultural

Vieiros: Manuel Rivas ingresa na RAG con palabras de “memoria, ecoloxía e lingua”

La Voz de Galicia: Manuel Rivas proclama o milagre da literatura no discurso do seu ingreso como membro numerario

Faro de Vigo: Manuel Rivas ingresa na Real Academia Galega

La Voz de Galicia: A literatura galega segue estando «connotada» no seu propio país

Poden presumir de preocuparse polos lectores. Separados no xeracional e coincidentes no oficio, Inma López Silva e Agustín Fernández Paz expoñen experiencias diverxentes e conclusións similares. Algunhas levadas directamente pola actualidade. Os dous coinciden, isto si, en que o acto de escribir é soberano e non debe estar condicionado. Pero de portas afora hai moitas cousas das que falar. [Ler artigo completo sobre o encontro, por Camilo Franco]