Xurado do X Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

Xa rematou o prazo de recepción de orixinais para a décima edición do Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, organizado pola Agrupación Cultural Ergueitos e a Concellaría de Cultura de Sárria. Nesta décima edición recibíronse 86 poemarios. O xurado estará composto pola gañadora da oitava edición, Olalla Cociña; polo Presidente da Asociación de Escritores en Língua Galega, Cesáreo Sánchez Iglesias e polo editor e poeta Miguel Anxo Fernán-Vello, aos que acompañarán con voz e sen voto o Concelleiro de Cultura de Sárria, Xermán Arias e a Presidenta da A.C. Ergueitos, María Casar. O fallo do xurado será dado a coñecer o 27 de marzo nun acto público a celebrar na Casa do Concello de Sárria e a entrega do premio (6.000 euros e unha obra dun artista plástico galego) celebrarase a primeiros de maio no transcurso dun acto poético-musical.