Nova Escola Galega, premio Pedrón de Ouro 2012

Desde Galiciaé:
“A asociación de renovación pedagóxica e defensa do galego no ensino Nova Escola Galega foi designada premio Pedrón de Ouro 2012, que concede o padroado da Fundación do mesmo nome. Ademais, a entidade concedeu o Pedrón de Honra ao gravador, membro do grupo Nova Estampa Galega, Henrique Ortiz Alonso. (…)
O padroado da Fundación sinala nun comunicado que recoñece en Nova Escola Galega “a vontade continuada no tempo (este ano celebra o seu 30 aniversario) a favor dunha educación ao servizo, en particular, da nenez e mocidade da nosa nación, tanto desde as aulas de educación infantil como desde as universitarias e os diversos espazos de formación”. Nova Escola Galega -agrega- “promove unha educación cimentada nas ideas de xustiza, de liberdade e de solidariedade, para formar cidadáns conscientes do país que habitan, conscientes da nosa lingua e cultura, herdade que é preciso manter”.
Pola súa banda, o artista Henrique Ortiz, Ourense 1934, desenvolve a súa traxectoria entre a súa cidade natal, á que sempre estivo unido, aínda vivindo en Madrid, onde deu os primeiros pasos da súa formación artística na Escola de Belas Artes de San Fernando, que amplo na Escola de Artes Gráficas, tamén de Madrid, e na Escola de Belas Artes de París. Xa nos cincuenta coñece a Luís Seoane, co que tivo unha estreita relación e coincide nalgunha mostra con artistas do talle de Saura e Genovés, aínda que será co galego Reimundo Patiño co que manterá unha intensa colaboración, que frutificará en proxectos comúns como a formación do grupo O Quilombo, co que comparte taller ao que tamén acoden poetas do Brais Pinto como Uxío Novoneyra ou Bernardino Graña.
O Pedrón entregarase o próximo 20 de maio nun acto literario na Casa Museo de Rosalía, en Padrón, no que actuará como mantedora a escritora Fina Casalderrey.”