A Estrada: presentación de A guerrilla antifranquista galega. Actas do Congreso e Perspectivas sobre Bóveda: Ensaios e poemas polo seu 75º cabodano