VII Premio Estornela de Teatro para Nenos

A Fundación Xosé Neira Vilas convoca a VII edición do Premio Estornela de Teatro para Nenos. Trátase dunha iniciativa de carácter bianual que pretende estimular a creación teatral dirixida a nenos e nenas.
O premio está dotado con seiscentos euros e inclúe a publicaciòn do texto por Edicións Embora. Enviarase o orixinal e dúas copias adxuntando sobre pechado co título por fóra e dentro del nome e apelidos do/a autor/a, enderezo e teléfono ata o vindeiro 30 de outubro á sede da Fundación Xosé Neira Vilas (C. P. 36587, Gres-Vila de Cruces-Pontevedra). Os textos han ser inéditos en lingua galega, e cada orixinal pode conter varias pezas teatrais.