Fundación SGAE abre a convocatoria de Escoitamos teatro, certame de textos breves de teatro en galego para radio e podcast

“Co propósito de fomentar a creación de novos textos teatrais en galego, impulsar o xénero do radioteatro e apoiar os autores e autoras de SGAE, a Fundación SGAE convoca Escoitamos teatro, certame de textos dramáticos breves para radio e podcast. Trátase dunha iniciativa do Consello Territorial da SGAE en Galicia coa colaboración da Radio Galega.
Poderán concorrer a este certame todos os socios e socias da SGAE de calquera nacionalidade, agás os membros da Xunta Directiva da SGAE e do Padroado da Fundación SGAE, que escriban obras curtas de teatro en galego creadas para ser difundidas en formato de radioteatro/podcast e cunha duración estimada entre 10 e 15 minutos. Non se admitirán obras en coautoría.
Os textos presentados deberán ser inéditos e integramente orixinais (non se permitirán obras que utilicen fragmentos de obras alleas), cun máximo de dúas personaxes. Tema, xénero e estilo serán libres.
Os autores/as das pezas seleccionadas recibirán unha dotación de 200 euros. Ademais, as obras serán dramatizadas, gravadas e producidas por un equipo profesional no estudio da Fundación SGAE en Santiago de Compostela. As obras resultantes, en formato de radioteatro/podcast, serán divulgadas nas plataformas dixitais da Fundación SGAE. A Radio Galega programará estas obras en horario de ampla audiencia e difundiraas tamén nas súas plataformas dixitais.
As inscricións están abertas ata o 23 de xuño.
Consulta as bases: Máis información e inscricións.”

Convocada a IIIª edición do Certame Manuel María de Proxectos Teatrais

Desde a Fundación Manuel María:
“A Fundación Manuel María de Estudos Galegos convocou a finais de abril a IIIª edición do Certame Manuel María de Proxectos Teatrais (achéganse imaxes das bases). Un concurso dirixido para compañías galegas de teatro que ten por obxecto premiar a mellor proposta escénica sobre textos de Manuel María.
Nesta nova edición, alén da colaboración de diversos concellos e Deputacións, tamén se contará coa do Centro Dramático Galego coproducindo a obra gañadora.
O Certame Manuel María de Proxectos Teatrais trátase dun concurso bienal moi especial pois o premio fundamental son as representacións. En concreto, a compañía gañadora recibirá a cantidade de 4000 euros como axuda á produción e o caché correspondente a cada unha das funcións que se realicen nos concellos colaboradores, alén da coprodución do CDG.
O prazo para a presentación dos proxectos finaliza o 30 de setembro de 2022.
Os concellos colaboradores na pasada segunda edición foron A Coruña, Ames, Arteixo, As Pontes, Barbadás, Betanzos, Brión, Cambados, Carballo, Carral, Cedeira, Culleredo, Lugo, Malpica, Melide, Monforte, Neda, Oleiros, Ponteareas, Pontevedra, Rianxo, Ribadeo, Ribeira, Santiago, Verín, Vilalba e Deputacións da Coruña, Lugo e Ourense.”

Bases do V Premio Vidal Bolaño 2022

“Este certame nace pola necesidade de fomentar a escrita de textos teatrais dirixidos ao alumnado de ESO e Bacharelato. Por iso, o Concello do Porriño, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia, convocan este certame coa finalidade de crear un fondo de textos teatrais susceptibles de ser representados por alumnado do ensino secundario.

BASES

1. Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega.
2. As OBRAS serán de temática e extensión libre, aínda que hai que ter en conta que van ser interpretadas por alumnos e alumnas de entre 12 e 18 anos.
3. Cada autor/a poderá presentar máis dunha obra.
4. O PREMIO constará de 2.000 euros, suxeitos ás retencións fiscais correspondentes, e que computarán en concepto de adianto de dereitos de autoría, un diploma acreditativo e a edición e publicación da obra gañadora a cargo da EDITORIAL GALAXIA. Para tal efecto a editorial asinará co gañador ou gañadora o correspondente contrato de edición.
5. O premio poderá quedar deserto se as obras presentadas non se adecúan á finalidade do premio, segundo o criterio do xurado.
6. O PRAZO de presentación de orixinais remata o 21 de xuño de 2022.
7. Enviaranse catro copias da obra, debidamente encadernadas, xunto cun sobre pechado cos datos do autor/a.
8. O ENVÍO das obras farase a través de correo postal ao enderezo: I.E.S Ribeira do Louro (Rúa Ribeira s/n, 36410, Torneiros, O Porriño), especificando no sobre Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño.
9. O XURADO estará conformado polo EDL do IES Ribeira do Louro, dous profesionais do teatro e un representante da Editorial Galaxia; e prestará especial atención á innovación dramatúrxica, as novas linguaxes contemporáneas e a singularidade temática das pezas.
10. A obra gañadora darase a coñecer no mes de setembro de 2022. Farase entrega do premio no Salón de Actos do IES Ribeira do Louro na última semana dese mes.
11. Se durante o tempo de presentación e deliberación a obra presentada recibise algún premio ou fose editada, o autor deberá comunicalo á organización do certame, xa que este feito será motivo de exclusión do presente concurso.
12. Os orixinais non premiados poderán ser recollidos na sede da Editorial Galaxia no prazo dun mes a partir do fallo do xurado. As obras non recollidas serán destruídas pasado o mes.
13. O feito de participar neste certame supón a aceptación total destas bases. O non previsto nelas será resolto pola organización.”