Fernández del Riego, coa mira no porvir

“Curta documental de Illa Bufarda na honra de Francisco Fernández del Riego para a Noite da Edición celebrada en Vigo pola Asociación Galega de Editores e Editoras. Trátase dunha peza audiovisual na que se honra a súa persoa e todo o seu traballo realizado sempre en prol da cultura galega. Con teima, ata os últimos pasos da andaina, sempre tendo na mira o porvir da lingua. Exemplo de defensa da máis valiosa parte dunha herdanza, a defensa constante do noso idioma.”