A Coruña: obradoiro Destrofando poesía, dirixido por María Canosa

Destrofando poesía é un obradoiro literario dirixido por María Canosa en Polisemias, orientado á lectura crítica de diversos textos poéticos para proceder á súa análise, como base para a creación de textos poéticos. Abordará técnicas de mellora de lectura e dramatización de textos poéticos; modulación, conxugación de sinxeleza e grandiosidade da poesía como unha primeira aproximación; valoración da estrutura do texto, o contido, a emoción; a posta de manifesto da necesidade dunha actitude receptiva de cara ao poema, así como posibles mesturas da poética con outras artes e medios audiovisuais.
Metodoloxía: lectura de textos poéticos moi diversos, previos ao traballo da palabra. Relectura das creacións e composicións poéticas para a súa análise e mellora, respectando os distintos puntos de vista que cada lector faga do mesmo texto.
Buscar os propios lindes, difusos, á poesía e ao significado dos poemas.
Obxectivos:
Facer unha achega á poesía de maneira relaxada aos tópicos tradicionais: a rima, a puntuación clásica. En definitiva: deixarse seducir pola poesía.
Potenciar a escoita como primeira aproximación aos textos poéticos.
Converterse en críticos dos propios textos creativos. Atopar a propia voz lírica. Perder o medo.

RESUMO
Nivel: Iniciación.
Duración: De outubro a decembro de 2013.
Horario: Todos os mércores, de 20:30 a 22:30 horas.
Prezo: 60 €/mes socios. 80 €/mes non socios de Polisemias.
Inscrición: aquí.