Carlos Pereira: “O Burgo era unha das urbes máis importantes de Galicia no século XII”

Entrevista a Carlos Pereira en La Opinión:
“(…) – La Opinión (LO): Como recuperou a historia de Culleredo?
– Carlos Pereira (CP): A través de moitos campos de traballo concretos. Un deles, a recuperación do patrimonio monumental, coa restauración da Torre de Celas, da ponte do Burgo, dos muíños de Acea de Ama e dalgúns pazos. A colaboración tamén nalgúns casos coa Igrexa na restauración dalgunha igrexa.
– LO: Tocoulle tamén poñer por escrito o que descubría?
– CP: Si, preparar toda unha serie de traballos, publicacións sobre a historia e sobre os monumentos, que ademais se complementan con visitas guiadas de centros escolares. Tamén propoño nomes para rúas, relacionados coa historia de cada parroquia. Iso é moi gratificante; son nomes que se perderon na marea da historia e, cando llos pos a unha rúa, estás recuperando toda unha historia desaparecida. (…)”