Entrevista a Manuel Pereira Valcárcel

EntrevistaManuel Pereira Valcárcel a Manuel Pereira Valcárcel en Palavra Comum:
“- Palavra Comum (P): Que é para ti a literatura?
– Manuel Pereira Valcárcel (MPV): A literatura é unha paixón, unha necesidade, un camiño imprescindible.
A literatura é busca e expresión, comunicación e pescuda, loita e achados.
A literatura é vida e é a vida.
– P: Como entendes (e levas a cabo, no teu caso) o processo de criação artística?
– MPV: Tratando de responder con palabras ao desconcerto, á mágoa, á alegría, á emoción. A todo o que atravesa a miña existencia. Ao que me prende e tamén ao que me libera.
– P: Qual consideras que é -ou deveria ser- a relação entre a literatura e outras artes (música, artes plásticas, fotografia, etc.)? Como é a tua experiência nestes âmbitos?
– MPV: As artes supoñen unha necesidade de resposta, fronte á éxtase ou a desolación. Por tanto, todas elas poden converxer ou compartir espazos.
Eu, que tamén son un apaixonado da fotografía, usei fotos feitas por min nalgún dos meus libros e nun deles debuxos dunha pintora amiga.
En canto á música, é recorrente en case todas as miñas presentacións. En ningún caso se trata de interpretacións miñas, dada a miña incapacidade para esa arte, a pesar do meu gusto pola música. (…)
– P: Qual é a tua opinião sobre a literatura e cultura galegas?
– MPV: Penso que esta é unha cuestión complicada para responder con certo criterio. Non vivo en Galicia e iso faime ter unha visión parcial da súa sociedade. Para min Galicia, vista de lonxe, é, fundamentalmente, a cultura galega. E cando vou atopo un desinterese enorme por esa cultura que con tanto esforzo constrúen moitas e moitos creadores. Os índices de lectura e demais seguimentos son moi pequenos, co cal é doado ser pesimista. Mais estamos obrigados a seguir adiante. Desafortunadamente, é un mal que non só afecta á nosa cultura. (…)”