Pontevedra: Teñamos a poesía en Paz, con Lara Dopazo Ruibal, Xosé María Álvarez Cáccamo e Berta Álvarez Cáccamo