Compostela: presentación de Castelao. Construtor da nación. Tomo I, de Miguel Anxo Seixas Seoane