A Coruña: presentación do proxecto Non hai espellos nos manicomios. Antonio Tizón. Biografía dunha superación, o 8 de outubro