Marcos Valcárcel, Socio de Honor do Liceo de Ourense

O Liceo de Ourense celebrou o pasado venres 20 de febreiro a súa Asemblea Xeral de Socios, durante a cal foi aprobado o nomeamento coma Socio de Honor do historiador Marcos Valcárcel, en virtude dos seus méritos persoais e dos servizos prestados á Sociedade como Director da Sección de Literatura. A Xunta Directiva salientou a condición de “persoa íntegra y entrañable” de Marcos Valcárcel, “una fuente de conocimiento de la historia contemporánea de Ourense” que mantén unha viva comunicación co resto de intelectuais de Galicia. “Es un orgullo para la Sociedad que forme parte decisiva de nuestras actividades literarias, con las que el Liceo ha alcanzado el mayor nivel de prestigio cultural”, di o comunicado da Xunta do Liceo.