Homenaxe a Xosé Neira Vilas na revista Raigame nº 35

Raigame, a Revista de Arte, Cultura e Tradicións Populares que edita a Deputación de Ourense a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo acaba de ver publicado o seu número 35. Desta volta, a entrega céntrase na figura de Xosé Neira Vilas e da súa obra Memorias dun neno labrego. Diferentes investigadores repasan a biografía tanto do autor como de Balbino, protagonista da obra, e analizan o contexto histórico da mesma. Os interesados en facerse cun exemplar poden contactar co Centro Xaquín Lorenzo no mail ccpraigamepublicacions@depourense.es ou no teléfono 988249493. Vía Cultura Galega.