Manuel Lourenzo González gaña a XXIX edición do premio Blanco Amor de novela longa

O autor Manuel Lourenzo González gañou a XXIX edición do Premio de novela longa Eduardo Blanco Amor, organizado este ano polo Concello de Santiago. Co lema ATL, Manuel Lourenzo creou unha trama ambientada no futuro. En verbas do xurado, “a intriga que desenvolve a trama está ben dosificada e consegue captar a atención do lector. O mundo futuro no que se desenvolve resulta sólido e sen estridencias. E, ao mesmo tempo, ATL ocúpase dos problemas da identidade e o sentido da vida que son manexados de maneira eficaz”. O premio será entregado ao gañador polo alcalde, Xerardo Conde Roa, nun acto que se celebra o 2 de decembro, ás 20:00 horas, na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. O escritor xa ten obtido outros senlleiros galardóns da literatura galega, coma o Xerais, o Pedrón de Ouro ou o García Barros, entre outros.  Vía Cultura Galega.