Seminario Dramaturxias e Novas Linguaxes Escénicas, impartido por Afonso Becerra de Becerreá

A Asociación de Actores e Actrices de Galicia e a XXIX Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas colaboran na organización deste obradoiro. Non hai teatro nin espectáculo sen unha dramaturxia que o estruture e lle dea sentido. Nos métodos e modelos de composición dramatúrxica radica a efectividade dun espectáculo. É nese ámbito onde se toman as decisións fundamentais e onde sen marcan os retos que despois haberá que realizar na posta en escena. O teatro emprega unhas linguaxes escénicas, cun léxico e unha sintaxe específicas, que están en constante evolución, como acontece con outras linguaxes no resto das artes. A dramaturxia, entendida como enxeñaría teatral, ocúpase desta evolución das linguaxes e dos estilos, investiga e propón retos aos escenarios. Así pois, para facer teatro é importante coñecer os elementos e os procedementos básicos de análise, creación e composición dramatúrxica, tamén algúns dos referentes históricos e contemporáneos que cambiaron e cambian a concepción das artes escénicas. E isto non é só necesario para quen se dedique a facer teatro, senón tamén unha oportunidade de afondar na percepción que temos da arte do teatro e afinar aínda máis o goce do noso padal, porque o gusto tamén se educa e é cultural (Non só somos o que comemos ou o que lemos, en teatro tamén somos o que vemos). Máis información aquí: CONVOCATORIA CURSO AFONSO BECERRA.

Temario:
– A composición de accións no modelo dramático clásico e na dramaturxia posdramática.
– Análise dramatúrxica de espectáculos.
– A evolución das linguaxes escénicas. A educación do gusto e os hábitos de recepción (L’école du spectateur).
– Tipoloxías de acción. Composición e análise da acción. Tipoloxías de personaxe / actriz, actor / performer / figura, silueta. Composición e análise do personaxe.

Exercicios:
– Exposición e debate dos temas.
– Análise de documentos audiovisuais e gravacións de espectáculos.
– Composición e análise de casos prácticos.

O Docente: Afonso Becerra de Becerreá.

Datas e duración:
– 15 horas lectivas co seguinte calendario:
– Do 3 ao 7 de Xullo: 11:00-14:00 horas.
Día 7– Lectura dramatizada aberta ao público coa exposición dos traballos realizados no obradoiro.

Lugar: Auditorio Municipal de Cangas. Avenida de Lugo nº 25-27 36940 Cangas.

Prazas: 15 prazas.

Prezo: 50 Euros para socios de AAAG , A.C Xiria e alumnos da Escola Municipal de Teatro de Cangas. No caso de non socios o importe será de 75 Euros

Inscrición:
Do 8 ao 22 de Xuño, enviando o formulario de inscrición anexo debidamente cuberto e adxuntando currículum vitae ao buzón de correo info@aaag.es ou mediante o formulario ao pé.
A organización comunicará a selección de candidatos o día 25 de Xuño, tendo que facer a reserva de praza ingresando o importe do curso antes do día 27 de Xuño. No caso de anulación da reserva por parte do alumno a organización non se compromete á devolución do importe da mesma se a praza non se cubre.