Vida útil da porcelana e Neste Momento foron as propostas seleccionadas no VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir para a súa estrea entre 2024 e 2025 en Ponte de Lima e A Coruña, respectivamente

No marco da VIII Xornada da Sección de Literatura Dramática. VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal. A descentralización das artes escénicas, organizada pola Sección de Literatura Dramática da AELG, co apoio do Concello da Coruña, Deputación Provincial da Coruña, CEDRO e o Camões-Centro Cultural Portugués en Vigo, tivo lugar o VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal, que intentou servir como viveiro e estímulo para as creadoras e creadores que, nestes momentos, estivesen a escribir ou a bosquexar algún tipo de peza para os palcos. Nesta quinta edición do festival acolléronse 7 proxectos (galegos e portugueses), que foron amosados e compartidos en público.

Desa selección, logo das presentacións no VI Festival, un comité, formado por Afonso Becerra, Vogal de Literatura Dramática da AELG, o director do Teatro Rosalía Castro da Coruña, Xosé Paulo Rodríguez, o director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Luís Miguel Franco da Silva, e Célia Guido Mendes, en representación do Camões-Centro Cultural Portugués en Vigo, e contando cos votos das/os creadoras/es participantes, seleccionaron propostas para ofrecerlles a posibilidade de ser estreada. O xurado tamén podería decidir deixar o premio deserto se os proxectos (re)presentados non reunisen as características e condicións necesarias.

Finalmente, esta foi a resolución:
– Proposta escollida para ser representada no Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima durante 2024 ou 2025: VIDA ÚTIL DA PORCELANA, de Samuel Merino e Silvia Penas.
– Proposta escollida para ser representada no Forum Metropolitano da Coruña durante 2024 ou 2025: NESTE MOMENTO, de Alexandre Sá.

VIII Xornada da Sección de Literatura Dramática. VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal. A descentralización das artes escénicas


A VIII Xornada da Sección de Literatura Dramática. VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal. A descentralización das artes escénicas é unha actividade da AELG, que conta co apoio do Concello da Coruña, CEDRO, Deputación Provincial da Coruña e do Camões-Centro Cultural Portugués en Vigo. Terá lugar o 18 de novembro de 2023 no Forum Metropolitano da Coruña (Rúa Río Monelos, 1), con entrada libre e gratuíta para calquera persoa que queira acudir como público.

As Xornadas da Sección de Literatura Dramática da AELG naceron con vocación de poñer en foco unha das manifestacións artísticas máis senlleiras e estratéxicas dun sistema literario e dunha cultura de seu.
Desde sempre, as artes vivas, especialmente o teatro e tamén a danza, utilizan o movemento, a emoción e, en moitos casos, a acción verbal, a palabra, para contestar, reivindicar, apuntar ou interrogar á comunidade que congregan sobre aspectos fundamentais da actualidade.
Co paso do tempo, démonos conta de que o impulso necesario debía poñerse no apoio e fomento de novos proxectos escénicos a través dunha convocatoria e mostra dos mesmos, dentro dunha xornada para compartir, analizar e debater. Así naceu, no seo das xornadas, o Festival Pezas dun Teatro do Porvir: Galiza + Portugal. Trátase dun festival único en Galiza para impulsar e analizar pezas que están en proceso de creación e que buscan abrir e compartir ese proceso con outras persoas, cun público, e con especialistas en artes escénicas. Ao mesmo tempo, tamén se procura tender pontes, dentro do Eixo Atlántico peninsular, coa veciña Portugal.
En todas as edicións deste evento sempre puxemos especial atención en dedicar un espazo para traer algunha personalidade relevante do mundo das artes escénicas que nos brinde o seu coñecemento sobre algún aspecto candente ou de actualidade. Ademais, esa personalidade tamén é convidada a ver e, se así o considera, intervir nas conversas de análise sobre cada un dos proxectos escénicos seleccionados, participando, incluso, no Xurado que vai valorar a posibilidade de premiar cunha estrea nun teatro un dos proxectos presentados no Festival.
Por tanto, dentro do programa incluímos unha Masterclass sobre un tema relevante. Para esta edición de 2023 propoñemos o tema “A descentralización na programación de artes escénicas en Portugal, o caso do Teatro Diogo Bernardes”. Sempre se considerou que as artes escénicas son un fenómeno metropolitano, para cidades grandes. A oferta maior sempre está nas capitais, incluso no que atinxe aos teatros públicos que non moven as súas producións. Isto xera unha periferia marxinada no que se refire ao acceso ás artes escénicas. Queremos convidar a unha directora ou director artístico de algún teatro portugués que estea a traballar neste ámbito para que nos conte os retos. A persoa que a vai impartir é Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima (Portugal).

VI FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR, GALIZA + PORTUGAL 2023
Estímulo para as creadoras e creadores que, nestes momentos, están a escribir ou a bosquexar algún tipo de peza para os escenarios. Cómpre facilitar, visibilizar, abrir espazos de encontro para compartir eses procesos de creación e para encontrar unha complicidade e un diálogo que poida potenciar esas pezas en construción. Ademais, queremos procurar o diálogo coas inquedanzas que, neste ámbito, podemos compartir coas dramaturgas e dramaturgos de Portugal, reforzando os lazos de irmandade que se remontan á orixe común da nosa lingua.
Nesta sexta edición do festival propoñémonos acoller 7 proxectos (4 galegos e 3 portugueses), que serán amosados e compartidos en público.
Desa selección, logo das presentacións no VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal, a comisión organizadora da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, Célia Guido Mendes, en representación do Camões-Centro Cultural Portugués en Vigo, e o director convidado para a Masterclass, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, contando co voto emitido polos propios participantes, premiarán un proxecto coa posibilidade da súa estrea. Non obstante, este premio podería quedar deserto, se o xurado así o considerase.

PROGRAMA
No Forum Metropolitano da Coruña (con entrada libre).

10:00 h. Apertura da Xornada a cargo de Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG, e representantes das institucións colaboradoras.

VI Festival Pezas dun teatro do porvir, Galiza + Portugal. Procesos abertos de escrita dramática (mañá).
– 10:30 h. Primeira proposta escénica. A voar, de Andrea Dunia.
– 11:15 h. Segunda proposta escénica. Porvir dun centennial, por Laura López Esteban, Martín Espantoso e Marcos Grandal.
– 12:00 h. Terceira proposta escénica. Derma, de Sonsoles Cordón.

– 12:45 h. Aula maxistral sobre a descentralización das artes escénicas, a cargo de Luís Miguel Franco da Silva. Director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima (Portugal).

VI Festival Pezas dun teatro do porvir, Galiza + Portugal. Procesos abertos de escrita dramática (tarde).
– 16:30 h. Cuarta proposta escénica. Uma Espécie Em Viagem, de Renata Flaiban & Grupo de Teatro Comunitário do Campo.
– 17:15 h. Quinta proposta escénica. Vida útil da porcelana, de Samuel Merino e Silvia Penas.
– 18:00 h. Sexta proposta escénica. A Busca, de Fabiano Assis da Silva.
– 18:45 h. Sétima proposta escénica. Neste Momento, de Alexandre Sá.

– 19:30 h. Deliberación, por parte do Comité de Selección do Festival, formado por Afonso Becerra, Vogal de Literatura Dramática da AELG, Paulo Rodríguez, Director do Teatro Rosalía Castro da Coruña e Membro da Xunta Directiva de La Red do Estado español, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, e Célia Guido Mendes, en representación do Camões-Centro Cultural Portugués en Vigo, contando cos votos emitidos polas/os creadoras/es dos proxectos escénicos presentados.

Premios da Crítica de Galicia 2023

Bases da convocatoria para o VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal

As Xornadas da Sección de Literatura Dramática da AELG naceron con vocación de poñer en foco unha das manifestacións artísticas máis senlleiras e estratéxicas dun sistema literario e dunha cultura de seu.
Desde sempre, as artes vivas, especialmente o teatro e tamén a danza, utilizan o movemento, a emoción e, en moitos casos, a acción verbal, a palabra, para contestar, reivindicar, apuntar ou interrogar á comunidade que congregan sobre aspectos fundamentais da actualidade.
Co paso do tempo, démonos conta de que o impulso necesario debía poñerse no apoio e fomento de novos proxectos escénicos a través dunha convocatoria e mostra dos mesmos, dentro dunha xornada para compartir, analizar e debater. Así naceu, no seo das xornadas, o Festival Pezas dun Teatro do Porvir: Galiza + Portugal. Trátase dun festival único en Galiza para impulsar e analizar pezas que están en proceso de creación e que buscan abrir e compartir ese proceso con outras persoas, cun público, e con especialistas en artes escénicas. Ao mesmo tempo, tamén se procura tender pontes, dentro do Eixo Atlántico peninsular, coa veciña Portugal.
En todas as edicións deste evento sempre puxemos especial atención en dedicar un espazo para traer algunha personalidade relevante do mundo das artes escénicas que nos brinde o seu coñecemento sobre algún aspecto candente ou de actualidade. Ademais, esa personalidade tamén é convidada a ver e, se así o considera, intervir nas conversas de análise sobre cada un dos proxectos escénicos seleccionados, participando, incluso, no Xurado que vai valorar a posibilidade de premiar cunha estrea nun teatro un dos proxectos presentados no Festival.
Por tanto, dentro do programa incluímos unha Masterclass sobre un tema relevante. Para esta edición de 2023 propoñemos o tema “A descentralización na programación de artes escénicas en Portugal, o caso do Teatro Diogo Bernardes”. Sempre se considerou que as artes escénicas son un fenómeno metropolitano, para cidades grandes. A oferta maior sempre está nas capitais, incluso no que atinxe aos teatros públicos que non moven as súas producións. Isto xera unha periferia marxinada no que se refire ao acceso ás artes escénicas. Queremos convidar a unha directora ou director artístico de algún teatro portugués que estea a traballar neste ámbito para que nos conte os retos. A persoa que a vai impartir é Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima (Portugal).

VI FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR 2023: GALIZA + PORTUGAL
Estímulo para as creadoras e creadores que, nestes momentos, están a escribir ou a bosquexar algún tipo de peza para os escenarios. Cómpre facilitar, visibilizar, abrir espazos de encontro para compartir eses procesos de creación e para encontrar unha complicidade e un diálogo que poida potenciar esas pezas en construción. Ademais, queremos procurar o diálogo coas inquedanzas que, neste ámbito, podemos compartir coas dramaturgas e dramaturgos de Portugal, reforzando os lazos de irmandade que se remontan á orixe común da nosa lingua.
Nesta sexta edición do festival propoñémonos acoller 7 proxectos (4 galegos e 3 portugueses), que serán amosados e compartidos en público.
Desa selección, logo das presentacións no VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal, a comisión organizadora da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, Célia Guido Mendes, en representación do CCP en Vigo do Instituto Camões, e o director convidado para a Masterclass, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, contando co voto emitido polos propios participantes, premiarán un proxecto coa posibilidade da súa estrea. Non obstante, este premio podería quedar deserto, se o xurado así o considerase.
Terá lugar o 18 de novembro de 2023 no Forum Metropolitano da Coruña (Rúa Río Monelos, 1).

BASES DA CONVOCATORIA PARA O VI FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR, GALIZA + PORTUGAL 2023
Convocatoria aberta a 7 proxectos de artes escénicas que utilicen textos en galego/portugués, individuais ou colectivos, para un espectáculo en calquera das modalidades e xéneros das artes escénicas. Debe tratarse dunha peza ou proposta escénica que estea en proceso de creación/realización.
Un comité de selección, formado pola comisión organizadora da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, e Célia Guido Mendes, en representación do CCP en Vigo do Instituto Camões, baseándose en criterios artísticos, escollerá 4 propostas de Galiza e 3 propostas de Portugal, para ser (re)presentadas no VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal.
Unha vez (re)presentadas, as/os creadoras/es de cada proxecto presentado deberán emitir un voto secreto polo proxecto que consideren mellor, excluíndo na papeleta de votación o propio proxecto. Estes votos e os da comisión organizadora, presidida por Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, e Célia Guido Mendes, en representación do CCP en Vigo do Instituto Camões, concederán o II PREMIO VI FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR 2023, que consistirá na estrea da peza. É importante sinalar que, unha vez (re)presentados os proxectos, o xurado pode considerar que ningún deles reúne as características ou condicións necesarias e, por tanto, deixar o premio deserto.
O funcionamento deste festival consta dunha exposición ou mostra dun fragmento da peza ou da peza enteira, no caso de ser breve, dentro dunha duración máxima de 15 minutos. Xusto despois, haberá un tempo complementario para unha breve análise, debate ou conversa ao seu respecto, dentro dunha duración máxima 15 minutos.
No breve debate posterior ás presentacións buscaríase coñecer a reacción do público, nun diálogo que, quizais, poida servir para enriquecer, por parte da/o dramaturga/o ou equipa de dramaturxia, o acabado desas pezas en proceso.
As (re)presentacións faranse no formato que cada dramaturga/o ou equipa de dramaturxia considere máis axeitado. Privilexiaranse as presentacións que reforcen ou indaguen no escénico, máis do que na simple lectura dun texto.
Aínda que o nome deste evento é “Festival”, non posuímos as infraestruturas nin a capacidade de produción dun festival de artes escénicas ao uso. Neste caso trátase dun espazo diáfano, cunha luz xeral e con mínimas posibilidades no que atinxe a equipamento técnico. Tampouco hai tremoias nin persoal técnico ao servizo das (re)presentacións dos proxectos. Por tanto, é necesario que as/os creadoras/es amosen o seu traballo, ou o bosquexo do seu traballo, dentro das súas propias capacidades para facelo.

Condicións:
– Asígnase un orzamento total de 350 euros para cada proxecto seleccionado desde Galiza e 450 euros para cada proxecto seleccionado desde Portugal, onde se entenden incluídos todos os custos (desprazamentos, etc.).
– Prazo para a presentación de propostas: 3 de novembro de 2023.
– A selección dos proxectos será realizada por parte da organización (Sección de Literatura Dramática da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director dos teatros municipais da Coruña, o director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Luís Miguel Franco da Silva, e Célia Guido Mendes, en representación do CCP en Vigo do Instituto Camões) en función de:
+ Descrición e formulación do proxecto.
+ Breve mostra da peza.
+ Currículum das/os dramaturgas/os.
Estes materiais deberán ser enviados en formato dixital, antes das 24 h. do 3 de novembro de 2023, a: oficina@aelg.org
As/os creadoras/es seleccionadas/os para (re)presentaren os seus proxectos escénicos deben comprometerse a estaren presentes durante toda a xornada que dura o Festival e participaren nos debates dos proxectos (re)presentados polas/os súas/seus colegas, de tal xeito que poidan, ao final da xornada, emitiren o voto correspondente para o II Premio VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal.

PREMIO VI FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR 2023/2024
Ademais do orzamento asignado a cada proposta para a súa (re)presentación no VI Festival Pezas dun Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal, un comité, encabezado polo director do Teatro Rosalía Castro da Coruña, Xosé Paulo Rodríguez, o director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Luís Miguel Franco da Silva, e Célia Guido Mendes, en representación do CCP en Vigo do Instituto Camões, e contando cos votos das/os creadoras/es participantes, seleccionará unha das propostas para ofrecerlle a posibilidade de ser estreada. O xurado tamén podería decidir deixar o premio deserto se os proxectos (re)presentados non reunisen as características e condicións necesarias.

BASES DA CONVOCATÓRIA PARA O VI FESTIVAL PEÇAS DE UM TEATRO DO PORVIR, GALIZA + PORTUGAL 2023
Convocatória aberta a 7 projectos de artes cénicas que utilizem textos em galego ou português, individuais ou colectivos, para um espectáculo em qualquer das modalidades e géneros das artes cénicas. Deve tratar-se de uma peça ou proposta cénica que esteja em processo de criação/realização.
Um comité de seleção, formado pela comissão organizadora da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Corunha, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, e Célia Guido Mendes, em representação do CCP en Vigo do Instituto Camões, baseando-se em critérios artísticos, escolherá 4 propostas de Galiza e 3 propostas de Portugal, para serem (re)presentadas no VI Festival Peças de um Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal.
Uma vez (re)presentadas, as/os criadoras/es de cada projecto apresentado deberão emitir um voto secreto pelo projecto que consideren melhor, excluindo na papeleta de votação o próprio projecto. Estes votos e os da comissão organizadora, presidida por  Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Corunha, Luís Miguel Franco da Silva, director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, e Célia Guido Mendes, em representação do CCP en Vigo do Instituto Camões, concederão o II PRÉMIO VI FESTIVAL PEÇAS DE UM TEATRO DO PORVIR 2023, que consistirá na estreia da peça. É importante indicar que, uma vez (re)presentados os projectos, o júri pode considerar que nenhum deles reúne as características ou condições necessárias e, portanto, deixar o prémio deserto.
O funcionamento deste festival consta de uma exposição ou mostra de um fragmento da peça ou da peça inteira, no caso de ser breve, dentro de uma duração máxima de 15 minutos. Imediatamente a seguir, haverá um tempo complementar para uma breve análise, debate ou conversa ao seu respeito, dentro de uma duração máxima de 15 minutos.
No breve debate posterior às presentações procuraria-se conhecer a reacção do público, num diálogo que, se calhar, possa servir para enriquecer, por parte da/o dramaturga/o ou equipa de dramaturgia, o acabado dessas peças em andamento.
As (re)presentações fazer-se-ão no formato que cada dramaturga/o ou equipa de dramaturgia considerar mais acaído. Privilegiar-se-ão as apresentações que reforcem ou indaguem no cénico, mais do que na simples leitura de um texto.
Embora o deste evento é “Festival”, não possuímos as infraestruturas nem a capacidade de produção de um festival de artes cénicas ao uso. Neste caso trata-se de um espaço diáfano, com uma luz geral e com mínimas possibilidades no que atinge a equipamento técnico. Também não há tramóias nem pessoal técnico ao serviço das (re)presentações dos projectos. Portanto, é preciso que as/os criadoras/es mostrem o seu trabalho, ou o rascunho do seu trabalho, dentro das suas próprias capacidades para fazê-lo.

Condições:
– Atribui-se um orçamento total de 350 euros para cada projecto seleccionado desde a Galiza e 450 euros para cada projecto seleccionado desde Portugal, onde se entendem incluídos todos os custos (deslocamentos, etc.)
– Prazo para a apresentação de propostas: 3 de novembro de 2023.
– A selecção dos projectos será realizada por parte da organização (Secção de Literatura Dramática da AELG, Xosé Paulo Rodríguez, director dos teatros municipais da Corunha, o director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Luís Miguel Franco da Silva, e Célia Guido Mendes, em representação do CCP en Vigo do Instituto Camões) em função de:
+ Descrição e formulação do projecto.
+ Breve mostra da peça.
+ Currículo das/os dramaturgas/os.
Estes materiais deverão ser enviados em formato digital, antes das 24 h. do 3 de Novembro de 2023, a: oficina@aelg.org
As/os criadoras/es seleccionadas/os para (re)presentarem os seus projectos cénicos devem comprometer-se a estarem presentes durante toda a jornada que dura o Festival e participarem nos debates dos projectos (re)presentados pelas/os suas/seus colegas, de tal modo que possam, ao final da jornada, emitirem o voto correspondente para o II Prémio VI Festival Peças de um Teatro do Porvir 2023: Galiza + Portugal.

PRÉMIO VI FESTIVAL PEÇAS DE UM TEATRO DO PORVIR 2023/2024
Para além do orçamento atribuído a cada proposta para a sua (re)presentação no VI Festival Peças de um Teatro do Porvir 2023, Galiza + Portugal, encabeçado pelo director do Teatro Rosalía Castro da Corunha, Xosé Paulo Rodríguez, o director do Teatro Diogo Bernardes de Ponte de Lima, Luís Miguel Franco da Silva, e Célia Guido Mendes, em representação do CCP em Vigo do Instituto Camões, e contando com os votos das/os criadoras/es participantes, seleccionará uma das propostas para oferecer-lhe a possibilidade de ser estreada. O júri também poderia decidir deixar o prémio deserto de os projectos (re)presentados não reunirem as características e condições necessárias.

Compostela: “Palabra e imaxe ou xeitos de narrar Compostela”, do 29 de setembro ao 1 de outubro

Afonso Becerra, dramaturgo: “Prefiro as luces de Becerreá que as de Vigo”

Entrevista a Afonso Becerra en La Voz de Galicia:
“(…) – La Voz de Galicia (LVG): Que é o Pandrama?
– Afonso Becerra (AB): O pandrama, así mesmo, vai máis aló do que entendemos por un drama clásico, sería máis ben o posdrama. Escollín este nome para o libro porque o certo é que a pandemia de covid-19 foi un drama para todos nós, e quixen xogar co seu significado. Non houbo ninguén que puidese escapar do pandrama. Trátase dun libro breve de contos con pezas teatrais. (…)
– LVG: Como ve o panorama cultural no eido rural?
– AB: Está todo un pouco adormecido, pero é certo que cada vez hai máis asociacións, como Rente o Couce, As Candelas ou Abrente en Ancares, que fan moito por manter viva a cultura. Eu mesmo alucinei coa decoración de Nadal deste ano, porque é todo artesanal. Eu, que vivo en Vigo, o parque temático das luces, prefiro antes as de Becerreá. Teñen máis identidade. (…)”

O que é o raio, nin maldita idea foi a obra seleccionada no V Festival Pezas dun Teatro do Porvir para a súa estrea nalgún dos espazos teatrais da Coruña en 2023


No marco da VII Xornada da Sección de Literatura Dramática. Os retos das artes escénicas en tempos difíciles, organizada pola Sección de Literatura Dramática da AELG, co apoio do Concello da Coruña, Deputación Provincial da Coruña e CEDRO, e a complicidade do Centro Cultural Português Camões de Vigo, tivo lugar o V Festival Pezas dun Teatro do Porvir, Galiza + Portugal, que intentou servir como viveiro e estímulo para as creadoras e creadores que, nestes momentos, estivesen a escribir ou a bosquexar algún tipo de peza para os palcos. Nesta quinta edición do festival acolléronse 7 proxectos (galegos e portugueses), que foron amosados e compartidos en público.

Desa selección, logo das presentacións no V Festival, Afonso Becerra de Becerreá, por parte da AELG, xunto a Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, e Célia Guido Mendes, directora do Centro Cultural Português Camões de Vigo, premiaron un proxecto coa posibilidade da súa estrea nalgún dos espazos teatrais da Coruña. A peza escollida foi O que é o raio, nin maldita idea, de Souvenir (David R. Alonso e María de las Llanderas). Ao tempo, manifestaron a súa alta valoración de todas as propostas chegadas, tanto galegas como portuguesas.

A Coruña: VII Xornada da Sección de Literatura Dramática. Os retos das artes escénicas en tempos difíciles, o 26 de novembro

Chega a VII Xornada da Sección de Literatura Dramática. Os retos das artes escénicas en tempos difíciles, organizada pola Sección de Literatura Dramática da AELG, co apoio do Concello da Coruña, Deputación Provincial da Coruña e CEDRO, e a complicidade do Centro Cultural Português Camões de Vigo.

As Xornadas da Sección de Literatura Dramática da AELG naceron con vocación de poñer en foco unha das manifestacións artísticas máis senlleiras e estratéxicas dun sistema literario e dunha cultura de seu.
Desde sempre, as artes vivas, especialmente o teatro e tamén a danza, utilizan o movemento, a emoción e, en moitos casos, a acción verbal, a palabra, para contestar, reivindicar, apuntar ou interrogar á comunidade que congregan sobre aspectos fundamentais da actualidade.
Para a VII Xornada da Sección de Literatura Dramática da AELG queremos tomarlle o pulso á creación escénica contemporánea e aos retos fronte a esta época, marcada pola pos-pandemia e a crise derivada, á que se suma a guerra en Ucraína.
A maneira de abordar isto vai ser a través do V FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR, GALIZA + PORTUGAL 2022, que procura presentar, analizar e debater propostas escénicas que se están a ensaiar e a crear neste momento. Trátase, por tanto, dun festival único en Galiza para impulsar e analizar pezas que están en proceso de creación e que buscan abrir e compartir ese proceso con outras persoas, cun público, e con especialistas en artes escénicas.
Ademais imos ofrecer unha masterclass sobre os retos das artes escénicas nestes tempos tan complexos e difíciles. Para iso imos convidar ao director artístico do Centro Cultural Vilaflor de Guimarães, Portugal, Rui Torrinha, responsable da dirección e programación de varios espazos fundamentais e de renome internacional.

V FESTIVAL PEZAS DUN TEATRO DO PORVIR, GALIZA + PORTUGAL 2022
Este é o centro da VII Xornada, que intenta servir como viveiro e estímulo para as creadoras e creadores que, nestes momentos, están a escribir ou a bosquexar algún tipo de peza para os palcos. Cómpre facilitar, visibilizar, abrir espazos de encontro para compartir eses procesos de creación e para encontrar unha complicidade e un diálogo que poida potenciar esas pezas en construción. Ademais, queremos  procurar o diálogo coas inquedanzas que, neste ámbito, podemos compartir coas dramaturgas e dramaturgos de Portugal, reforzando os lazos de irmandade que se remontan á orixe común da nosa lingua.
Nesta quinta edición do festival propoñémonos acoller 7 proxectos (galegos e portugueses), que serán amosados e compartidos en público.
Desa selección, logo das presentacións no V Festival Pezas dun Teatro do Porvir, Galiza + Portugal, a comisión organizadora da AELG, xunto a Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía de Castro da Coruña, e Célia Guido Mendes, directora do Centro Cultural Português Camões de Vigo, premiarán un proxecto coa posibilidade da súa estrea nalgún dos espazos teatrais da Coruña. Non obstante, este premio podería quedar deserto, se o xurado así o considera.

Terá lugar o 26 de novembro de 2022 no Centro Ágora da Coruña (Lugar da Gramela, 17).

PROGRAMA

SÁBADO 26 DE NOVEMBRO
No Centro Ágora da Coruña (Salas 8 e 9).
O acceso é libre e gratuíto para todas as persoas que queiran estar presentes, até completar a capacidade das Salas.

10:30 h. Sala 9. Apertura da V Xornada. A cargo de Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG, e representantes das institucións colaboradoras.

V Festival Pezas dun teatro do porvir, Galiza + Portugal. Procesos abertos de escrita dramática (mañá).
– 11:00 h. Sala 8. Primeira proposta escénica. Miña pequena, de Constance Hurlé.
– 11:35 h. Sala 9. Segunda proposta escénica. Menú-do-dia, de ChamizoBelloVila.
– 12:10 h. Sala 8. Terceira proposta escénica. Domitila, de Amparo Martínez Paz.

– 12:45 h. Sala 9. Aula maxistral a cargo de Rui Torrinha. Director artístico do Centro Cultural Vilaflor de Guimarães (Portugal).

V Festival Pezas dun teatro do porvir, Galiza + Portugal. Procesos abertos de escrita dramática (tarde).
– 16:30 h. Sala 8. Cuarta proposta escénica. Anarquiteturas do saber, de Pablo Alvez Artinprocess.
– 17:05 h. Sala 9. Quinta proposta escénica. Primavera, de Ana Abad de Larriva.
– 17:40 h. Sala 8. Sexta proposta escénica. Lista das Coisas Infinitas que Nunca Farei, de Rita Pinheiro.
– 18:15 h. Sala 9. Sétima proposta escénica. O que é o raio, nin maldita idea, de Souvenir (David Alonso e María de las Llanderas).

– 18:50 h. Deliberación, por parte do Comité de Selección do Festival, presidido por Xosé Paulo Rodríguez, Director do Teatro Rosalía Castro da Coruña e Membro da Xunta Directiva de La Red do Estado español.
19:25 h. Sala 9. Comunicación da resolución do Premio do V Festival Pezas dun Teatro do Porvir, Galiza + Portugal 2022.

V Festival Pezas dun Teatro do Porvir. Galiza + Portugal
O xurado do V Festival Pezas dun teatro do porvir, Galiza + Portugal. Procesos abertos de escrita dramática 2022, formado por Afonso Becerra de Becerreá, en representación da AELG; Xosé Paulo Rodríguez, director do Teatro Rosalía Castro da Coruña e Membro da Xunta Directiva de La Red do Estado español; e Célia Maria Guido Mendes, responsábel do Camões-Centro Cultural Português em Vigo, decidiron que as pezas escollidas para esta nova edición do Festival sexan as seguintes (esta listaxe é a definitiva, tras confirmaren a súa dispoñibilidade para poderen participar no Festival o 26 de novembro, debido a que unha das propostas chegadas de Portugal, por problemas sobrevidos, non pode estar presente persoalmente ese día, polo que foi substituída pola quinta proposta galega máis valorada previamente polo xurado).

Propostas galegas:
1.     Menú-do-dia, de ChamizoBelloVila.
2.     Miña pequena, de Constance Hurlé.
3.     Domitila, de Amparo Martínez Paz.
4.     Primavera, de Ana Abad de Larriva.
5.     O que é o raio, nin maldita idea, de Souvenir (David Alonso e María de las Llanderas).

Propostas portuguesas:
1.     Anarquiteturas do saber, de Pablo Alvez Artinprocess.
2.     Lista das Coisas Infinitas que Nunca Farei, de Rita Pinheiro.

O xurado tamén quere manifestar a súa alta valoración de todas as propostas chegadas, tanto galegas como portuguesas.