Agustín Fernández Paz, Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo

O Consello de Goberno da Universidade de Vigo vén de aprobar o nomeamento de Agustín Fernández Paz como Doutor Honoris Causa, proposta presentada polo Departamento de Filoloxía Galega e Latina que soubo así atender o pedido que desde a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega se lle fixo en xuño deste ano, xustificado pola voluminosa obra de recoñecido prestixio do autor, premiado mesmo a nivel internacional cos galardóns de maior importancia e proxección, sobranceando nel a figura dun escritor que nas últimas décadas elevou e segue a elevar a literatura infantil e xuvenil en galego á categoría de obra mestra, con amplísima incidencia social, asentada nunha incuestionábel calidade estética e nuns valores éticos imprescindíbeis para unha sociedade verdadeiramente democrática como a que queremos construír.