Carral: acto de entrega do XX Certame Concello de Carral a Xosé Luís Mosquera Camba e presentación de Devalar sen pel, de Modesto Fraga