Carral: “Historias da Corripa”, con Lois Pérez

Historias da corripa, coma moitos dos espectáculos do narrador lucense combina a tradición oral, o humor, a literatura galega e universal con “acontecidos”, invención e o estado de ánimo do propio contador.