Vídeo da presentación de Manuel Antonio, unha vida en rebeldía, de Xosé Luís Axeitos, na Coruña