Monterroso: presentación de Auto do demo e a viñateira, No soño dos ollos e O proceso a Lucía Fidalgo, de Xosé Lois García