Brión: presentación de Roberto Vidal Bolaño. Unha poética teatral xenuinamente galega, de Manuel Quintáns Suárez