Rianxo: presentación de Castelao. Construtor da nación. Tomo II 1931-1939, de Miguel Anxo Seixas Seoane