Rianxo: presentación de Sombras á deriva

Fisterra: presentación do Centenario do manifesto Máis alá

Rianxo: Actos Castelao, xaneiro 2022