María Goretti Fariña, gañadora do premio Cidade de Ribeira, por Orlando pendurado

“O salón de plenos do con­sistorio de Ribeira acolleu a entrega do premio da terceira edición do concurso de relato curto Ci­dade Centenaria de Ribeira, de carácter bienal, ó que se presentaron 11 obras. A gañadora foi María Goretti Fariña Caamaño, de Vilanova, pola obra Or­lando pendurado. O xurado estivo forma­do por Manuel Bragado, director da Editorial Xerais; polos escritores Antonio Piñeiro e Xabier López Marqués, e pola profesora María Ángela Rodríguez. Alicia Padín, do servizo de Nor­malización Lingüística do Concello, actuou como se­cretaria, con voz e sen voto. A gañadora recibiu o premio de 3.000 euros e o diploma acreditativo.” Vía Galicia Hoxe.