Manuel Rivas presenta A boca da terra

DesdeManuel Rivas o Zig-zag da Televisión de Galicia:
Un libro de poemas no que o escritor afonda na Galicia costumista e recupera palabras case en desuso. A entrevista completa pode verse aquí.”