Xavier Seoane: “Creo que coa súa brevidade é un xénero moi propicio á época contemporánea”

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
Xavier Seoane e Francisco Pillado publican Os aforismos do riso futurista. Pode accederse á entrevista aquí.”