Arturo Casas fala sobre Todorov

Desde o Diario Cultural da Radio Galega:
““Ten un peso moi forte na elaboración do canon teórico-literario do estruturalismo que é decisivo a partir dos anos 60 ata hoxe”. Pode accederse á entrevista con Arturo Casas aquí.