Santiago: I Conferencias Internacionais do Libro en Galicia

O Clúster do Libro organiza as I Conferencias Internacionais do Libro co obxectivo de crear un punto de encontro do noso sector con outras experiencias e outros mercados atractivos. Celebraranse o luns 26 de setembro no Auditorio da Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura, co seguinte programa:

11:00 h. Inauguración conferencias: Daniel Buján Núñez, Subdirector Xeral de Bibliotecas, e Alfonso García Sanmartín, Presidente do Clúster do Libro.
11:30 h. Vicente Paz (editor e representante de Leya Portugal): O sector do libro brasileiro o as posibilidades do libro galego nos seus mercados naturais.
13:00 h. Amelia Guardiola (representante para Europa da Feira Internacional do Libro de Guadalajara): O intercambio de dereitos e a oportunidade de negocio no contexto da Feira Internacional do Libro de Guadalajara.
16:30 h. Jonathan Dunne (filólogo e tradutor literario): Posibilidades de produción e difusión do libro galego no ámbito anglosaxón a través dos novos soportes de comunicación.
18:00 h. Natalia Dudek (axente literaria): Posiblidades de internacionalización do libro galego nos novos mercados asiáticos.
19:30 h. Clausura conferencias.