Compostela: Xornada técnica Prensa histórica e xeración de coñecemento: do papel ao dixital, o 8 de xuño

Compostela: A Lei do libro 2006 a debate, o 19 de abril

Co gallo do Día Mundial do Libro e a Lectura, a Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega (CCG) organiza unha xornada de avaliación do desenvolvemento da Lei do Libro e da Lectura de Galicia, un texto que foi elaborado colectivamente no seu día e aprobado no Parlamento en 2006.

A partir da análise dos datos empíricos e dos obxectivos que a Lei pretendía e permitía acadar, valoraranse tamén os contidos desta dende a perspectiva legal e administrativa, así como a súa vixencia, fortalezas e feblezas a partir dos puntos de vista achegados polos distintos axentes públicos e privados relacionados con este ámbito.

PROGRAMA

Sesión de mañá

10:00
O proceso de elaboración da Lei do Libro 2006
Presenta: Manuel Bragado
Cristina Novoa, Asesoría de Bibliotecas Escolares
Xavier Senín, subdirector xeral de Cultura en 2006

11:00
Datos da edición en Galicia 2006-2016
Observatorio da Cultura Galega, CCG

11:30. Pausa

12:00
Contidos da Lei do libro 2006
Presenta: Alba Nogueira
Carlos Amoedo, Universidade da Coruña

Sesión de tarde

16:30
Lei do libro 2006, vixencia e perspectivas de reforma
Modera: Marcos Lorenzo
Xosé Ballesteros, AGE
José Daniel Buján Núñez, xefe de servizo da Biblioteca de Galicia
Susana Castro Barral, subdirectora xeral de Centros
Mercedes Queixas, AELG
Pilar Rodríguez, Federación de Librarías
Dolores Tobío Barreira, xefa do Servizo do Libro e Publicacións

Debate final

Inscrición aquí.
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.

Lugar
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Santiago: I Conferencias Internacionais do Libro en Galicia

O Clúster do Libro organiza as I Conferencias Internacionais do Libro co obxectivo de crear un punto de encontro do noso sector con outras experiencias e outros mercados atractivos. Celebraranse o luns 26 de setembro no Auditorio da Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura, co seguinte programa:

11:00 h. Inauguración conferencias: Daniel Buján Núñez, Subdirector Xeral de Bibliotecas, e Alfonso García Sanmartín, Presidente do Clúster do Libro.
11:30 h. Vicente Paz (editor e representante de Leya Portugal): O sector do libro brasileiro o as posibilidades do libro galego nos seus mercados naturais.
13:00 h. Amelia Guardiola (representante para Europa da Feira Internacional do Libro de Guadalajara): O intercambio de dereitos e a oportunidade de negocio no contexto da Feira Internacional do Libro de Guadalajara.
16:30 h. Jonathan Dunne (filólogo e tradutor literario): Posibilidades de produción e difusión do libro galego no ámbito anglosaxón a través dos novos soportes de comunicación.
18:00 h. Natalia Dudek (axente literaria): Posiblidades de internacionalización do libro galego nos novos mercados asiáticos.
19:30 h. Clausura conferencias.