Entrevista a Miguel Vázquez Freire: Ensinar, non sen a poesía

DesdeRevista Galega de Educación 64 o Diario Cultural da Radio Galega:
Ensinar, non sen a poesía: o monográfico da Revista Galega de Educación. A entrevista pode escoitarse aquí.”