Finalistas do I Premio Muíño do Vento de textos de contraportada

“Reunido o xurado do I Premio Muíño do Vento de Textos de Contraportada, formado por Sari Alabau Albors, Carmen Cuesta García, Candela Lobeiras Barro, Marisol Soto Prieto e Antonio Yáñez Casal, que actúa en calidade de secretario, con voz e sen voto, acordou declarar como finalistas os textos das obras Bandeiras negras, de Ana María Galego Gen; O mundo secreto de Basilius Hoffman: Un faro na escuridade, de Fernando M. Cimadevila, e Verdedades, de Yolanda Castaño.
A entrega do premio, que consiste nun cadro do pintor ferrolán Poldo Rapela, terá lugar o día 4 de maio no transcurso dun acto músico-festivo ao que fai referencia o punto 10 das bases do premio.”